#stark

21 octobre 2011

Les “quad core” de NVIDIA en production